Hör av dig till mig!

Jag utgår från Glanshammar och besöker framför allt trädgårdar och aktiviteter i Örebro Län. Jag tar ut en milersättning med 50 kr/mil. För resor mer än 45 min tillkommer reskostnad.

 Telefon: 070-184 44 29

Mejl: stina@underbaratradgard.se

Adress: Valsta 635, 705 97 Glanshammar